fastryganowy

 • b3

  b3

 • b1

  b1

 • b4

  b4

 • b2

  b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

 • SZKOLENIE "Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości"

  Ośrodek Fastryga serdecznie zaprasza na seminarium
  "Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości", w wersji online, na platformie Zoom.
  Link dostępowy do szkolenia na zoom otrzymacie Państwo mailem.
  Szkolenie poprowadzi dr n. med. Małgorzata Klecka
  Zakres tematyczny:
  • Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Więź biologiczna a więź przywiązania.
  • Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe.
  • Fazy przywiązania, system przywiązania i cykl przywiązania.
  • Neurofizjologiczne aspekty więzi.
  • Style przywiązania, diagnostyka pozabezpiecznych stylów przywiązania.
  • Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  • Diagnostyka zaburzeń przywiązania i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa).
  • Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nieprzywiązanego do osoby dorosłej.
  • Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności.
  Data szkolenia: 23 lipca 2020 (16:00 – 20:00)
  Formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  Odbiorcy: specjaliści pracujący z dziećmi i rodzinami, rodzice adopcyjni i zastępczy
  Cena: 250,00 zł
  Cena w pakiecie: 400,00 zł (pakiet obejmuje szkolenie dotyczące więzi i traumy)
  ---
  Małgorzata Klecka – psycholog, doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi.
   
 • OBÓZ RODZINNY „FASTRYGA” 2020

  Letnie warsztaty terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (takimi jak FASD, autyzm, zaburzenia więzi, traumy relacyjne, rozwojowe) oraz ich opiekunów - rodziców biologicznych, adopcyjnych i zastępczych.

  W ramach warsztatów oferujemy:

  1. Codzienne zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii zorganizowane dla rodziców (warsztaty tematyczne oraz zajęcia grupowe) w wymiarze 20 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia grupowe prowadzone są w paradygmacie psychodynamicznym z elementami analizy procesu grupowego, rozumienia systemowego oraz pracy z ciałem wg Peter Levine’a (Somatic Experiencing);

  • zajęcia warsztatowe prowadzone metodami interaktywnymi skupiać się będą na tematyce dotyczącej trudności rozwojowych u dzieci, traumy i przywiązania

  2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wymiarze 20 godzin dydaktycznych

  • grupowe zajęcia z elementami socjoterapii, muzykoterapii, ergoterapii, psychodramy, polisensorycznej neurostymulacji, integracji sensomotorycznej, treningu Weroniki Sherborne;

  • elementy pracy z patologiczną odruchowością (metoda Sally Goddard-Blythe);

  • terapia taktylna;

  • elementy metody (VIT) Video Interaction Training;

  • elementy pracy z ciałem metodą Doświadczenia Somatycznego (Somatic Experiencing - SE);

  • możliwość udziału w zajęciach dogoterapii (po zakwalifikowaniu dziecka przez terapeutę),

  • możliwość udziału w dodatkowych grupowych zajęciach popołudniowych.

  3. Konsultacje doświadczonych specjalistów (dr n. med. Małgorzata Klecka, dr Iwona Palicka, mgr Katarzyna Kurek i inni specjaliści), pomoc w zrozumieniu trudnego zachowania dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju.

  4. Diagnostykę dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz wstępną diagnozę innych zaburzeń rozwojowych (zespół hiperkinetyczny, zaburzenia autystyczne, zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego).

  5. Wypoczynek w pięknej lokalizacji z atrakcjami turystycznymi (ośrodek usytuowany nad Wisłą, idealna baza wypadowa dla wycieczek pieszych, rowerowych, bliskość szlaków turystycznych, nieodległe centrum Miasta Wisły. W odległości 400 m od ośrodka znajduje się Kolej Krzesełkowa Nowa Osada, a Skocznia Narciarska im. Adama Małysza jest w odległości 1200 m).

  Całkowity koszt pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w warsztatach):

  • osoba dorosła – 1.200 zł (w tym 400,00 zł zakwaterowanie i wyżywienie, 200,00 zł/1 dzień – udział w warsztatach)

  • dziecko - 1.200 zł (w tym 400,00 zł zakwaterowanie i wyżywienie, 200,00 zł/1 dzień – udział w warsztatach)

  Koszt zakwaterowania zawiera:

  • pokoje z łazienkami, wyposażone w TV, dostęp do Wi-Fi;

  • 4 posiłki dziennie - śniadanie i kolacja w formie szwedzkiego stołu, serwowany obiad oraz drugie śniadanie (z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych);

  • korzystanie z zaplecza rekreacyjnego ośrodka;

  • ognisko z pieczeniem kiełbasek;

  • ubezpieczenie.

  Miejsce: Ośrodek Wczasowy „Kłos” w Wiśle

  Adres: OW KŁOS, 43-460 Wisła, ul. Na Stoku 2 (Wisła-Nowa Osada),

  Termin I: 30.07-02.08.2020

  Formularz zgłoszeniowy na turnus I:

  ZGŁOSZENIA TURNUS I

  Termin II: 13.08-16.08.2020

  Formularz zgłoszeniowy na turnus II:

  ZGŁOSZENIA TURNUS II

   
 • SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS

  ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI
  XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS pt.
   
  „Łączymy doświadczenia. Holistyczne spojrzenie na FASD"
   
  1 dzień: „Łączymy doświadczenia terapeutyczne"
  2 dzień: „Łączymy doświadczenia diagnostyczne".
   
  Organizatorzy Sympozjum:
  • Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr Małgorzata Klecka
  • Fundacja Fastryga
   
  Miejsce Sympozjum:
  • „Ośrodek Fastryga" w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70
   
  Termin:
  • 11-12 września 2019 r. godz. 9.00-17.00
   
  Uczestnicy Sympozjum: przedstawiciele świata nauki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy,
  pedagodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy, wychowawcy placówek
  opiekuńczo-wychowawczych, rodzice biologiczni, zastępczy i adopcyjni, w których
  wychowują się dzieci z FASD
   
  Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 08:00, zakończenie konferencji ok.
  godziny 17.00 (ramowy program w załączeniu).
   
  Informacje organizacyjne:
  • Zapewniamy obiad oraz ciągły serwis kawowy podczas trwania sympozjum
  • Zapewniamy materiały szkoleniowe
  • Koszt udziału w Sympozjum: 1 dzień – 250 zł; 2 dni – 390 zł.
  Zgłoszenie na sympozjum:
  • Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego
  • Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego
  udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem:
   
   
   
   
  UWAGA!
  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dwa dni.
  Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi za dwa dni 390
  zł, za jeden dzień 250 zł.
   
  Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:
  83-1090-1652-0000-0001-1223-6189
  z dopiskiem „Sympozjum FASD 2019 – imię i nazwisko uczestnika"
   
  Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com
  Informacji udziela:
  • Katarzyna Klecka: 508 552 211
   
   
  PROGRAM SYMPOZJUM
   
  DZIEŃ 1 - ŚRODA 11 WRZEŚNIA GODZ. 9.00-17.00
  ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
  8.00– 9.00 Rejestracja
  9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie
  9.15 – 10.15 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik „Kiedy potrzebna jest pomoc
  lekarza psychiatry. Farmakoterapia w FASD".
  10.15 – 11.00 – mgr Iwona Palicka „Zaburzenia sensoryczne w FASD i możliwości terapii"
  11.00– 11.30 przerwa
  11.30 – 12.30 prof. Halina Pawłowska-Jaroń: „Pamięć sekwencyjna i symultaniczna a rozwój
  języka. Propozycja stymulacji/terapii".
  12.30 – 13.30 dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń: „Jelito - drugi mózg, czyli jak
  mikrobiota jelitowa wpływa na pracę systemu nerwowego dzieci".
  13.30 – 14.15 – lunch
  14.15 – 15.00 - dr Agnieszka Sobiegała: „Praca z sygnałami czuciowymi w zaburzeniach
  tikowych"
  15.00 – 15.45 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Trudności z regulacją emocjonalną u dzieci z
  FASD w świetle teorii poliwagalnej"
  15.45– 16.30 - mgr Iwona Palicka: „Nie chce czy nie może – zaburzenia poznawcze w FASD"
  16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja
   
  DZIEŃ 2 - CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 2019 godz. 9:00-17.00
  ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE
  8.00– 9.00 Rejestracja
  9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie
  9.15 – 10.15 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Wykorzystanie 4-cyfrowego kwestionariusza w
  praktyce klinicznej"
  10.15 – 11.15 – mgr Iwona Palicka: „Ocena neuropsychologiczna w FASD"
  11.15– 11.45 przerwa
  11.45 – 12.30 prof. Robert Śmigiel: „Genetyczna diagnostyka różnicowa"
  12.30– 13.30 - lek. Jacek Przybyło „Zaburzenia psychiczne u dorosłych osób z FASD
  13.30 – 14.15 – lunch
  14.15 – 15.00 – dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka: „Diagnostyka przywiązania w praktyce
  psychologicznej
  15.00 – 15.45 - mgr Iwona Palicka: „Specyficzne zaburzenia komunikacji w FASD - współpraca
  z neurologopedą".
  15.45-16.30 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Ocena diagnostyczna systemów
  motywacyjnych w grupie dzieci z FASD przy pomoc Coffy Test. Wyniki badań".
  16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja
   
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA – WZÓR OGÓLNY (Tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych)

  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FUNDACJA FASTRYGA z siedzibą w: 43-143 LĘDZINY UL. HOŁDUNOWSKA 70A, reprezentowana przez Prezesa Fundacji FASTRYGA Panią Małgorzatę Klecką; tel. 508552211, e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy/ uczestnictwie w szkoleniach/prowadzenia szkoleń/organizacji szkoleń.
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a
  3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
  Ośrodek Fastryga oraz Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych z siedzibą w Lędzinach ul. Hołdunowska 70a.
  4). Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody poprzez plik pdf wysyłany drogą elektroniczną
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji usługi.
  6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: dobrowolne
  9). Wraża Pan/Pani zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

   
 • XVIII Światowy Dzień FAS

   
   
  Ogólnopolska konferencja naukowa "FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych"
   
  Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg nieprawidłowości zarówno rozwoju ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego dziecka. Dotyczą zaburzeń wzrostu, mózgu oraz jego czynności – w tym problemy neuropsychiatryczne, upośledzenie funkcji ruchowych, zaburzenia uczenia, dysfunkcje rozwoju językowego i komunikacji niewerbalnej. Wg DSM-5 w skład zaburzeń neurorozwojowych wchodzą:
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • zaburzenia komunikacji,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • ADHD,
  • specyficzne zaburzenia uczenia się,
  • zaburzenia motoryczne,
  • inne określone i nieokreślone zaburzenia neurorozwojowe (w tym FASD jako zaburzenie powstałe na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol – bez różnicowania czy mamy do czynienia z wariantem o wyraźnie zaznaczonych cechach dysmorficznych, czy z wariantem bez dysmorfii – podtyp: ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder). I.Palicka, M.Klecka, J.Przybyło 2017).
  Podczas konferencji omówione zostaną rozmaite aspekty funkcjonowania dzieci z FASD, doniesienia z najnowszych polskich badań i otwierające się możliwości terapeutyczne. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów – praktyków. Osoby biorące udział w konferencji uzyskają wiedzę w zakresie:
  • zaburzeń neurorozwojowych w FAS,
  • diagnostyki dysmorfologicznej,
  • diagnozy neuropsychologicznej w FAS,
  • diagnostyki różnicowej, zaburzeń językowych oraz tikowych.
  Zaprezentujemy także wyniki naszych badań w obszarze parametrów biomedycznych w FAS i podzielimy się najnowszymi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z dziećmi. Naszym celem jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia dla dzieci i ich rodzin.
   
  Koszt uczestnictwa: 90 zł
  Data: 10 września 2018 roku (poniedziałek), godz. 09:09
  Miejsce konferencji: Sala Widowiskowo - Kinowa w Urzędzie Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny.
   
   
  Dokumenty do pobrania:
   
   
   
   

Ostatnio na stronie...

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Hołdunowska 70a

43-143 Lędziny

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Meritum Bank 

69 1300 0000 2076 7020 4973 0001

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach