logo

 • b3

  b3

 • b1

  b1

 • b4

  b4

 • b2

  b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

 • Szkolenie: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester:

  Zapraszamy na szkolenie:

  Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce
  wg programu integracji odruchów Sally Goddard-Blythe INPP-Chester

  Program szkolenia:

  Dzień I. (sobota) godz. 10.00-18.00:

  1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych
  2. Kryteria diagnostyczne
  3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne
  4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne
  5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego
  6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową
  7. Testy na równowagę i koordynację

   Dzień II. (niedziela) godz. 9.00-15.00:

  1. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcję wzrokową
  2. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół

  Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w  szkoleniu sygnowane przez INPP-Polska, uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP

  Odbiorcy:  nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  
  Prowadząca: mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej - Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,  Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP,  
  www.centrumdziecka.republika.pl
  Data: 8-9 kwietnia 2017r.
  Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny
  Formularz zgłoszeniowy: 
  https://goo.gl/forms/5BQ9XXjpRLB4g5ke2
  Cena: 490 zł/os
  (cena nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu)       
  Uwagi: od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.” Możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

  Odbiorcy:  nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  

  Prowadząca: mgr Iwona Palicka – Specjalista Psychologii Klinicznej - Neuropsycholog, terapeuta SI, BI,  Neurorozwoju INPP i treningu słuchowego Johansen IAS, Trener INPP,  www.centrumdziecka.republika.pl

  Data: 8-9 kwietnia 2017r.

  Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Lędzińska 70A, 43-143 Lędziny

  Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/5BQ9XXjpRLB4g5ke2

  Cena: 490 zł/os (cena nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu)

  Kontakt: Dorota Malinowska, 502 518 836, szkolenia.fastryga@gmail.com 

  Uwagi: od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? (wydanie II) nowe wydanie 2015r.” Możliwość zakupu u trenera prowadzącego szkolenie w cenie 30zł.

   
 • Warsztaty

  Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe:

  Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży.

  Praca z osobami uzależnionymi

  od korzystania z komputera, Internetu i gier.

  Szkolenie jest realizowane w formie warsztatu.

  Główne wątki tematyczne:

  1. Potrzeby rozwojowe dziecka - kontekst rodzinny i środowiskowy
  2. Komputer i internet jako zjawiska o potencjale uzależniającym
  3. Uzależnienia behawioralne (czynnościowe) - mechanizm szybkiej nagrody
  4. Kiedy pojawia się uzależnienie - rozwój emocjonalny dziecka a kontakt z internetem i komputerem
  5. Komputer, internet, gry a wychowanie - postawy rodzicielskie jako czynnik profilaktyczny i terapeutyczny.

  Metody i techniki pracy:

  Wykład interaktywny, praca w małych grupach, dyskusja w grupie

  Odbiorcy: rodzice, pracownicy socjalni, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych
  Prowadzący: Marcin Ziemniewicz, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA.
  Termin: 24 lutego 2017 r. w godz. 9.00-12.00
  Miejsce: Ośrodek Fastryga, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny
  Koszt: 100zł
  Formularz zgłoszeniowy:
  https://goo.gl/forms/NpMWoHfSdpre0Osh1

   
 • 2-dniowe seminarium z seksuologiem, doktorem W. Sokolukiem

   
 • Fastryga 2017

   

  Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym (psychologicznym,
  pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz
  doświadczeniem w pracy z dziećmi- mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

  Wymogi:

  • kreatywność
  • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole
  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej(dostępna pod adresem:formularz)

  Absolwent kursu zdobędzie:

  • aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki 
   Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania;
  • wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
  • podstawy neurofizjologii;
  • podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
  • podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe
  • podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychoneurobiologicznym i oraz psychodynamicznym;
  • wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem
   (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
  • podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej
   w rodzinie;
  • podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
  • umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem
   (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych,
   rodzinnych domów dziecka;
  • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
  • umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
  • samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
  • wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
  • rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
  • rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
  • możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
  • rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;
   skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowej transmisji przywiązania
  • umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.

  Informacje ogólne:

  Koszty:

  • całkowity koszt: 4 320 zł 
  • 8 zjazdów ― 3120 zł
  • 1 zjazd 16 godz.dyd. - 390 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń z kierownikiem kursu)

  Praktyki letnie:

  • Koszt 1200 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 4 dniowy w lipcu 2017r. w ośrodku Inwest Smardzewice
  • Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, która wynosi ok. 400 zł).

  Zjazdy:

  • Dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia;
  • Istnieje możliwość noclegu w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł);
  • W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski;
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe;
  • Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym;
  • Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej;
  • Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku
   i zaliczenie w formie ustnej;
  • Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne
   zaświadczenia.

  Terminy i adresy:

  • Rozpoczęcie kurs planowane jest na styczeń- luty 2017r. po zebraniu grupy;
  • Kurs w roku 2017 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz 
   w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.

  Organizatorzy i współpracownicy:

  • Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
  • Fundacja FASTRYGA
  • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
  • Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań

   

  Prowadzący:

  dr n. med. Małgorzata Klecka - doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia). Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym). Wraz z mężem powołała do życia współkieruje dwiema organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego  Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, 

  a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały przetłumaczone na język słowacki.

   
  Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych). Wytrwale wierzy, że wszystko, co się
  dzieje w życiu, ma sens. 
  Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.

   

  mgr Iwona Palicka - Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych,
  specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley,
  FAS DPN University of Washington). Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu. 
  Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka;  kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

  Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia
  neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty
  Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia
  afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia);
  jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.

  Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której
  wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.

  Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe
  skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.

   Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

  FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie
  Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami
  rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią
  dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych
  nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się 
  problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i  terapeutycznych w tym obszarze. Wraz z Pracownią Diagnostyki
  i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną,
  terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin 
  zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia. Więcej informacji na www.fas.org.pl

   

  PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje
  się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania
  oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach. 

   

  CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-
  terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci
  z zaburzeniami rozwojowymi. W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole 
  Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
  więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

   

   
 • Szkolenie: 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD

  Najbliższe szkolenie:

  7-8 marca 2017r. - Ośrodek „Fastryga”, ul Hołdunowska 70, Lędziny (Formularz zgłoszeniowy: formularz)


  Czym jest 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny?

  W Polsce od niedawna istnieje możliwość profesjonalnego diagnozowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego.

  Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) i jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD.
  Diagnosta ocenia 4 kluczowe cechy charakterystyczne dla FAS w następującym porządku:
  1. opóźnienie wzrostu;
  2. charakterystyczne dla FAS cechy dymorficzne
  3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (oun)
  4. prenatalna ekspozycja na alkohol
  Natężenie ekspresji każdej cechy oceniane jest w 4 stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cech FAS, a 4 "klasyczną" obecność cech FAS.
  Kwestionariusz został uaktualniony w roku 2004 i ta wersja jest aktualna do tej dziś. Najnowsza wersja 4 cyfrowego kwestionariusza FASD została opisana w poradniku diagnostycznym „Diagnostic Guide for Fetal Alcohol Spectrum Disorders: the 4-Digit Diagnostic Code (2004)." Przewodnik prezentuje obiektywną metodę diagnozowania całego spektrum zaburzeń występujących u osób po prenatalnej ekspozycji na alkohol. Wykorzystywany jest w klinikach Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network.
  Walidacją polskiej wersji kwestionariusza zajmuje się grupa badaczy z Fundacji FAStryga w Lędzinach i Poznaniu oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śkąskiego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

  Szkolenia z zakresu 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego:

  Ośrodek FASTRYGA  w Lędzinach zaprasza specjalistów na szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (Kwestionariusz Waszyngtoński).

  Temat szkolenia"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.


  Odbiorcy: lekarze (pediatrzy, genetycy, neurolodzy, psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, neonatolodzy, osoby szkolące się w tych specjalizacjach), psycholodzy, neuropsycholodzy, pedagodzy, mgr pielęgniarstwa, terapeuci neurorozwojowi, logopedzi, neurologopedzi.

  Zagadnienia:

  1. Czym jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) i Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych
  2. Wyzwania diagnostyczne, stosowane na świecie podejścia diagnostyczne
  3. Korzyści ze stosowania 4-cyfrowego Kodu Diagnostycznego.
  4. Diagnostyka różnicowa, inne zespoły wad wrodzonych i zaburzenia psychiczne współistniejące z FASD.
  5. Formularz diagnostyczny FASD.
  6. Instrukcje określania 4-cyfrowego kodu diagnostycznego.
      4-cyfrowa skala diagnostyczna:

  • Ocena wzrostu.
  • Ocena fenotypu twarzy.
  • Ocena dysfunkcji OUN: podstawy diagnozy neuropsychologicznej, podstawy wiedzy o neurorozwoju, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych.
  • Ocena ekspozycji na alkohol.
  • Ocena innych rodzajów ekspozycji oraz zdarzeń w okresie pre- i postnatalnym

  7. Kategorie diagnostyczne (n = 22)
  8. 4-cyfrowe kody diagnostyczne w ramach każdej kategorii diagnostycznej.
  9. Podsumowania kliniczne dla każdej z 22 kategorii diagnostycznych
  10. Ćwiczenia praktyczne.

  Czas trwania: 18 godz. dydaktycznych
  Metody: wykład, prezentacja multimedialna, warsztat, opis przypadku, elementy superwizji, ćwiczenia praktyczne
  Koszt: 550 zł


  Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na konto:
  WBK 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189
  Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka,
  ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny.


  Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Wypełnienie formularza zgłoszenia
  • Deklaracja gotowości do podjęcia pracy diagnostycznej w zespole interdyscyplinarnym i tworzenia sieci diagnostycznej FASD
  • Gotowość do pracy o charakterze superwizyjnym po zakończeniu szkolenia

  Kontakt:

  tel. 502 518 836
  szkolenia.fastryga@gmail.com

  Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie, komplet materiałów szkoleniowych – w tym podręcznik diagnostyczny w wersji polskiej autorstwa prof. Susan Astley (University of Washington) i dostęp do potrzebnych narzędzi diagnostycznych. 

  4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) jest pierwszym zwalidowanym w Polsce narzędziem stosowanym w diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD (polska walidacja zakończona w roku 2012 – pozytywna opinia Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr KNW/0022/KB1/51/1/10).

   

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach