fastryganowy

 • b3

  b3

 • b1

  b1

 • b4

  b4

 • b2

  b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

 • Szkolenie „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”

   6 maja 2018 roku w gdańskiej Fundacji dla Rodziny dr n. med. Małgorzata Klecka poprowadzi szkolenie pt. „Trauma rozwojowa, relacyjna i złożona u dzieci. Budowanie bezpieczeństwa w ciele”. Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • Mechanizmy związane z bardzo wczesnymi traumami; trauma rozwojowa, podstawy neurorozwoju.
  • Neurofizjologia traumy. Autonomiczny układ nerwowy i okno tolerancji.
  • Zaburzenia neurocepcji (wrodzonego mechanizmu oceniającego, czy otoczenie jest bezpieczne, czy nie).
  • Kiedy trauma niszczy więź: trauma relacyjna - dezorganizacja przywiązania, utrata głównego opiekuna - przypadek Genie.
  • Reakcje dysocjacji, zamarcia, gwałtowne reakcje walki i ucieczki.
  • Inne powody traumy wczesnodziecięcej, nagła zmiana środowiska wychowawczych bez możliwości adaptacji, wykorzystanie seksualne („child of rage”), długotrwałe inwazyjne leczenie itd.
  • Trauma w ciele. Objawy psychosomatyczne.
  • Możliwości pomocy terapeutycznej dzieciom z wykorzystaniem technik SE (Somatic Experiencing) – skutecznej metody pracy z ciałem przywracającej wewnętrzną równowagę, pozwalającej na dokończenie przez układ nerwowy uporczywych reakcji motorycznych i emocjonalnych.
  • Być rodzicem dziecka z traumą  - praca na zasobach rodzicielskich.
   
  Data szkolenia: 6 maja 2018 r., godz 13.00 - 19.00 (8h dydaktycznych)
  Miejsce: Fundacja dla Rodziny, ul. Myśliwskie Wzgórze 18, Gdańsk.
  Cena szkolenia: 250 zł
  Zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy
   
   
  Serdecznie zapraszamy!
   
 • Superwizja dla absolwentów Kursu Fastryga

  meeting 1177437 1920

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie superwizyjne skierowane dla uczestników "KURSU FASTRYGA".
  Termin: 13.04.2018 
  Godzina: 11:00 - 17:00 (piątek) 
  8h dydaktycznych
   
  Prowadząca: dr n. med. Małgorzata Klecka
   
  Miejsce: OŚRODEK FASTRYGA ul. Hołdunowska 70, Lędziny
   
  Koszt: 250zł/osoba
   
  Osoby decydujące się na uczestniczenie w grupie superwizyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Fastryga 508-552-211.

   
 • Szkolenie „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”

   

  Szkolenie skierowane jest do rodziców zastępczych oraz adopcyjnych, a także do specjalistów pracujących z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.

   

  Przychodzące na świat dziecko rodzi się bezbronne i całkowicie zależne od swojego opiekuna. W celu zapewnienia sobie przeżycia zarówno ludzie, jak i zwierzęta wyposażone są w wewnętrzny system przywiązaniowy. Dziecko w aktywny sposób poszukuje bliskości i pomocy ze strony opiekuna, a w relacji z nim rozwija przekonania oraz poczucia wewnętrzne dotyczące siebie samego, świata zewnętrznego, matki i innych osób bliskich. Te względnie trwałe przekonania stają się podstawą procesów motywacyjnych, decyzyjnych i regulacyjnych w jednostce. Prawidłowo rozwijająca się relacja przywiązania pozwala dziecku na stworzenie zdrowych schematów postrzegania świata i innych ludzi, dzięki którym dziecko, a późniejszy dorosły, może budować oparte na zaufaniu relacje dające poczucie bezpieczeństwa obu stronom.

  Niestety, wiele dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu przeżycia wczesnego odrzucenia wykształca w sobie pozabezpieczny styl przywiązania. Ten styl przywiązania utrudnia, a czasami całkowicie uniemożliwia budowanie zdrowych i prawidłowych relacji z innymi ludźmi, styl przywiązania przejawia się bowiem nawet w życiu dorosłym. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby rodzice zastępczy i adopcyjni oraz specjaliści którzy z nimi pracują rozumieli mechanizmy przywiązania oraz strategie pomocy dzieciom z zaburzeniami więzi.


  Data: 22 marzec 2018, godz. 10:00 -15:00
   
  Cena: 250 zł
   
   

  PROGRAM SZKOLENIA:

   

  o    10.00-11.30

         Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Więź biologiczna a więź przywiązania.

         Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe.

         Fazy przywiązania, system przywiązania  i cykl przywiązania

   

  o    11.30 – 11.45 - Przerwa

   

  o    11.45-13.15 

         Neurofizjologiczne aspekty więzi

         Style przywiązania, diagnostyka pozabezpiecznych stylów przywiązania

         Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

   

  o    13.15-13.30 - Przerwa

   

  o    13.30-15.00

         Diagnostyka zaburzeń przywiązania  i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa)

         Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nie przywiązanego do osoby dorosłej.

         Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności

   

   

   

   
 • Letnie warsztaty terapeutyczne - 9-12 sierpień 2018

  smardzewice

   

  LETNIE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE - 9-12 SIERPIEŃ 2018

  Letnie warsztaty terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (takimi jak FASD, autyzm, zaburzenia więzi, traumy relacyjne) oraz ich opiekunów - rodziców biologicznych, adopcyjnych i zastępczych.

  Pomysł na letnie warsztaty wziął się z chęci stworzenia przestrzeni, w której Wy - rodzice -moglibyście podzielić się z innymi trudami oraz radościami wychowywania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi z ludźmi o podobnych doświadczeniach, uzupełnić brakującą wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonych specjalistów oraz wypróbować wprowadzenie ich w życiu niemal natychmiast po ich poznaniu – a wszystko to w przyjemnej atmosferze, otoczeniu sprzyjającemu wypoczynkowi i z pewnością, że Wasze dzieci będą pod opieką profesjonalnej kadry przez cały czas trwania zajęć.

  Warsztaty tego typu prowadzimy od 17 lat. Początkowo nasz zespół prowadził je w Ośrodku "Sierczynek" w. woj lubuskim w ramach działań Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Z roku na rok przybywało chętnych, którym nie byliśmy w stanie pomóc, gdyż baza lokalowa Ośrodka "Sierczynek" stała się zbyt mała w stosunku do potrzeb naszych rodzin i dzieci.

  W 2010 na bazie programu FAStryga powstała Fundacja; wtedy też podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu oferty dla rodziców oraz zmianie miejsca warsztatów. Obecnie warsztaty goszczą w Ośrodku „Inwest” w Smardzewicach - www.inwest-smardzewice.pl.

  Obecnie prowadzimy rekrutację na turnus w terminie 9 - 12 sierpień 2018.

  W ramach warsztatów oferujemy:

  1. Zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii zorganizowane dla rodziców (warsztaty tematyczne oraz zajęcia grupowe).

  Zajęcia grupowe prowadzone są w paradygmacie psychodynamicznym z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem wg Peter Levine’a (Somatic Experiencing).

  Zajęcia warsztatowe prowadzone metodami interaktywnymi skupiać się będą na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych.

  2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (rehabilitacyjne oraz socjoterapeutyczne)

  • Grupowe zajęcia z elementami socjoterapii, muzykoterapii, ergoterapii, psychodramy, polisensorycznej neurostymulacji, integracji sensomotorycznej, treningu Weroniki Sherborne;
  • Elementy pracy z patologiczną odruchowością (metoda Sally Goddard-Blythe);
  • Terapia taktylna;
  • Elementy metody (VIT) Video Interaction Training;
  • Elementy pracy z ciałem metodą Doświadczenia Somatycznego  (Somatic Experiencing - SE).

  3. Konsultacje doświadczonych specjalistów, pomoc w zrozumieniu trudnych zachowań dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju.

  4. Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz wstępna diagnoza innych zaburzeń rozwojowych (zespół hiperkinetyczny, zaburzenia autystyczne, zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego).

  5. Wypoczynek w miejscu pełnym atrakcji turystycznych.

  Całkowity koszt pobytu:

  • osoba dorosła- 900zł
  • dziecko- 900 zł

  Na koszt pobytu składa się koszt zakwaterowania z wyżywieniem oraz udziału w warsztatach. 

  Koszt zakwaterowania zawiera:

  • pokoje z łazienkami, wyposażone w TV, obiekt wyposażony w windę, dostęp do Wi-Fi;
  • 3 posiłki dziennie (z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych);
  • korzystanie z boisk sportowych ośrodka;
  • korzystanie sali szkoleniowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny (ekran, rzutnik multimedialny, flip-chart);
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek;
  • ubezpieczenie.

  Miejsce:
  Inwest Smardzewice Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, 97-213 Smardzewice, ul. Klonowa 14
  tel./fax +48 44 710 86 81
  Cena:
  900zł/dorosły, 900zł/dziecko

  Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqmFN1079EYvj2jVtHl3At6HpSRPVGffirOS5ag5PBbTUe1w/viewform?usp=send_form

  Kontakt: Dorota Malinowska 502 518 836 szkolenia.fastryga@gmail.com

   

   


  Autor zdjęcia: Thomas Nes Myhre (zmodyfikowano na podstawie licencji CC BY 2.0)

   
 • Terapia Integracji Sensorycznej w Ośrodku Fastryga

   

  18010904 435040863504398 5186677281409645903 n

   

   

  Już od 28 lutego 2018 r. nasz ośrodek zaprasza na terapię Integracji Sensorycznej (SI)

   

  Jeśli zachowanie Twojego dziecka charakteryzuje się:
  - wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce (np. dotykowe, słuchowe, smakowe)
  - niewłaściwym poziomem uwagi (dziecko nie potrafi skoncentrować się lub wydaje się nieobecne),
  obniżonym poziomem koordynacji ruchowej (jest niezgrabne ruchowo),
  - opóźnionym rozwojem mowy,
  - nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej (dziecko jest nadruchliwe, pobudzone lub ospałe, wyciszone),
  - trudnościami w zachowaniu,
  to warto rozważyć konsultację z terapeutą integracji sensorycznej. 
  Zadaniem terapeuty integracji sensorycznej jest sprawdzenie w jaki sposób dziecko radzi sobie z odbieraniem, przetwarzaniem i udzielaniem odpowiedzi na określone bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego oraz z ciała (integracją sensoryczną). Jeśli na którymś z etapów praca układu nerwowego lub któregoś ze zmysłów nie jest w pełni prawidłowa to terapeuta integracji sensorycznej udzieli pomocnych wskazówek, jakie warto zastosować w prostych czynnościach dnia codziennego. Czasem drobne zmiany, niewielkie działania wspomagające mogą znacznie ułatwić codzienność Twojemu dziecku i Tobie. Może się zdarzyć, że zalecona zostanie terapia integracji sensorycznej, czyli praca dziecka z terapeutą w formie ukierunkowanych, indywidualnie dobranych ćwiczeń. Wdrożona terapia jest zawsze dobrana do potrzeb i preferencji Twojego dziecka. Terapia powinna być przyjemnością i zabawą, której nadrzędnym celem jest pomoc dziecku.
  W terapii integracji sensorycznej wykorzystuje się różne bodźce (między innymi dotykowe, słuchowe, smakowe), które dzięki właściwemu zastosowaniu zmieniają i doprowadzają do lepszej adaptacji układu nerwowego Twojego dziecka do sytuacji życia codziennego, które są dla niego niekomfortowe czy wręcz niemożliwe do zniesienia.

  W naszym ośrodku, w przystosowanej do tego celu sali, Państwa dzieckiem zajmie się doświadczona terapeutka - Małgorzata Stęchły.

  Dalsze informacje i zapisy pod numerem: 508 552 211

  Zapraszamy.

   

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach