fastryganowy

 • b3

  b3

 • b1

  b1

 • b4

  b4

 • b2

  b2

Kilka słów wstępu

FUNDACJA FASTRYGA wspiera osoby - dorosłych i dzieci - z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD). 
Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie. Pomagamy uporać się z tymi skutkami i zacząć żyć bez obciążeń.
Staramy się pomagać zgodnie z zasadą: 

"Kto nie żyje nigdy

tu i teraz,

ten nie żyje nigdy.

Co wybierasz?"

 
NAZWA FUNDACJI FASTRYGA ma potrójne znaczenie:
 
 FAStryga - bo FAS ( Płodowy Zespół Alkoholowy);
 FAStryga - bo to oznacza scalać z kawałków mózg (jest to obraz mózgu, którego części utraciły kontakt ze sobą);
 FAStryga - bo to oznacza łączyć rodzinę, która się rozpada ("Ratujcie, jesteśmy w rozsypce!"- słyszymy często...).
 
 

Ostatnio na stronie...

 • Szkolenie „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”

   

  Szkolenie skierowane jest do rodziców zastępczych oraz adopcyjnych, a także do specjalistów pracujących z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.

   

  Przychodzące na świat dziecko rodzi się bezbronne i całkowicie zależne od swojego opiekuna. W celu zapewnienia sobie przeżycia zarówno ludzie, jak i zwierzęta wyposażone są w wewnętrzny system przywiązaniowy. Dziecko w aktywny sposób poszukuje bliskości i pomocy ze strony opiekuna, a w relacji z nim rozwija przekonania oraz poczucia wewnętrzne dotyczące siebie samego, świata zewnętrznego, matki i innych osób bliskich. Te względnie trwałe przekonania stają się podstawą procesów motywacyjnych, decyzyjnych i regulacyjnych w jednostce. Prawidłowo rozwijająca się relacja przywiązania pozwala dziecku na stworzenie zdrowych schematów postrzegania świata i innych ludzi, dzięki którym dziecko, a późniejszy dorosły, może budować oparte na zaufaniu relacje dające poczucie bezpieczeństwa obu stronom.

  Niestety, wiele dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych i adopcyjnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu przeżycia wczesnego odrzucenia wykształca w sobie pozabezpieczny styl przywiązania. Ten styl przywiązania utrudnia, a czasami całkowicie uniemożliwia budowanie zdrowych i prawidłowych relacji z innymi ludźmi, styl przywiązania przejawia się bowiem nawet w życiu dorosłym. Dlatego też tak bardzo ważne jest, aby rodzice zastępczy i adopcyjni oraz specjaliści którzy z nimi pracują rozumieli mechanizmy przywiązania oraz strategie pomocy dzieciom z zaburzeniami więzi.


  Data: 22 marzec 2018, godz. 10:00 -15:00
   
  Cena: 250 zł
   
   

  PROGRAM SZKOLENIA:

   

  o    10.00-11.30

         Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości. Więź biologiczna a więź przywiązania.

         Wyposażenie biologiczne do tworzenia więzi – zmysły, odruchy i zachowania przywiązaniowe.

         Fazy przywiązania, system przywiązania  i cykl przywiązania

   

  o    11.30 – 11.45 - Przerwa

   

  o    11.45-13.15 

         Neurofizjologiczne aspekty więzi

         Style przywiązania, diagnostyka pozabezpiecznych stylów przywiązania

         Przywiązanie a trauma – przywiązanie u dzieci w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

   

  o    13.15-13.30 - Przerwa

   

  o    13.30-15.00

         Diagnostyka zaburzeń przywiązania  i możliwości terapeutyczne – RAD, DSED (psychopatia bezuczuciowa)

         Zaburzenie przywiązania czy brak przywiązania? Sytuacja dziecka nie przywiązanego do osoby dorosłej.

         Metody wspierające przywiązanie oraz bezpieczeństwo w ciele i wzajemnych relacjach: Doświadczenie Somatyczne (Somatic Experiencing) oraz Krąg Ufności

   

   

   

   
 • Letnie warsztaty terapeutyczne - 9-12 sierpień 2018

  smardzewice

   

  LETNIE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE - 9-12 SIERPIEŃ 2018

  Letnie warsztaty terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (takimi jak FASD, autyzm, zaburzenia więzi, traumy relacyjne) oraz ich opiekunów - rodziców biologicznych, adopcyjnych i zastępczych.

  Pomysł na letnie warsztaty wziął się z chęci stworzenia przestrzeni, w której Wy - rodzice -moglibyście podzielić się z innymi trudami oraz radościami wychowywania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi z ludźmi o podobnych doświadczeniach, uzupełnić brakującą wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonych specjalistów oraz wypróbować wprowadzenie ich w życiu niemal natychmiast po ich poznaniu – a wszystko to w przyjemnej atmosferze, otoczeniu sprzyjającemu wypoczynkowi i z pewnością, że Wasze dzieci będą pod opieką profesjonalnej kadry przez cały czas trwania zajęć.

  Warsztaty tego typu prowadzimy od 17 lat. Początkowo nasz zespół prowadził je w Ośrodku "Sierczynek" w. woj lubuskim w ramach działań Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Z roku na rok przybywało chętnych, którym nie byliśmy w stanie pomóc, gdyż baza lokalowa Ośrodka "Sierczynek" stała się zbyt mała w stosunku do potrzeb naszych rodzin i dzieci.

  W 2010 na bazie programu FAStryga powstała Fundacja; wtedy też podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu oferty dla rodziców oraz zmianie miejsca warsztatów. Obecnie warsztaty goszczą w Ośrodku „Inwest” w Smardzewicach - www.inwest-smardzewice.pl.

  Obecnie prowadzimy rekrutację na turnus w terminie 9 - 12 sierpień 2018.

  W ramach warsztatów oferujemy:

  1. Zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii zorganizowane dla rodziców (warsztaty tematyczne oraz zajęcia grupowe).

  Zajęcia grupowe prowadzone są w paradygmacie psychodynamicznym z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem wg Peter Levine’a (Somatic Experiencing).

  Zajęcia warsztatowe prowadzone metodami interaktywnymi skupiać się będą na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych.

  2. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (rehabilitacyjne oraz socjoterapeutyczne)

  • Grupowe zajęcia z elementami socjoterapii, muzykoterapii, ergoterapii, psychodramy, polisensorycznej neurostymulacji, integracji sensomotorycznej, treningu Weroniki Sherborne;
  • Elementy pracy z patologiczną odruchowością (metoda Sally Goddard-Blythe);
  • Terapia taktylna;
  • Elementy metody (VIT) Video Interaction Training;
  • Elementy pracy z ciałem metodą Doświadczenia Somatycznego  (Somatic Experiencing - SE).

  3. Konsultacje doświadczonych specjalistów, pomoc w zrozumieniu trudnych zachowań dzieci i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju.

  4. Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz wstępna diagnoza innych zaburzeń rozwojowych (zespół hiperkinetyczny, zaburzenia autystyczne, zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego).

  5. Wypoczynek w miejscu pełnym atrakcji turystycznych.

  Całkowity koszt pobytu:

  • osoba dorosła- 900zł
  • dziecko- 900 zł

  Na koszt pobytu składa się koszt zakwaterowania z wyżywieniem oraz udziału w warsztatach. 

  Koszt zakwaterowania zawiera:

  • pokoje z łazienkami, wyposażone w TV, obiekt wyposażony w windę, dostęp do Wi-Fi;
  • 3 posiłki dziennie (z uwzględnieniem potrzeb dietetycznych dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych);
  • korzystanie z boisk sportowych ośrodka;
  • korzystanie sali szkoleniowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny (ekran, rzutnik multimedialny, flip-chart);
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek;
  • ubezpieczenie.

  Miejsce:
  Inwest Smardzewice Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, 97-213 Smardzewice, ul. Klonowa 14
  tel./fax +48 44 710 86 81
  Cena:
  900zł/dorosły, 900zł/dziecko

  Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqmFN1079EYvj2jVtHl3At6HpSRPVGffirOS5ag5PBbTUe1w/viewform?usp=send_form

  Kontakt: Dorota Malinowska 502 518 836 szkolenia.fastryga@gmail.com

   

   


  Autor zdjęcia: Thomas Nes Myhre (zmodyfikowano na podstawie licencji CC BY 2.0)

   
 • Terapia Integracji Sensorycznej w Ośrodku Fastryga

   

  18010904 435040863504398 5186677281409645903 n

   

   

  Już od 28 lutego 2018 r. nasz ośrodek zaprasza na terapię Integracji Sensorycznej (SI)

   

  Jeśli zachowanie Twojego dziecka charakteryzuje się:
  - wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce (np. dotykowe, słuchowe, smakowe)
  - niewłaściwym poziomem uwagi (dziecko nie potrafi skoncentrować się lub wydaje się nieobecne),
  obniżonym poziomem koordynacji ruchowej (jest niezgrabne ruchowo),
  - opóźnionym rozwojem mowy,
  - nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej (dziecko jest nadruchliwe, pobudzone lub ospałe, wyciszone),
  - trudnościami w zachowaniu,
  to warto rozważyć konsultację z terapeutą integracji sensorycznej. 
  Zadaniem terapeuty integracji sensorycznej jest sprawdzenie w jaki sposób dziecko radzi sobie z odbieraniem, przetwarzaniem i udzielaniem odpowiedzi na określone bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego oraz z ciała (integracją sensoryczną). Jeśli na którymś z etapów praca układu nerwowego lub któregoś ze zmysłów nie jest w pełni prawidłowa to terapeuta integracji sensorycznej udzieli pomocnych wskazówek, jakie warto zastosować w prostych czynnościach dnia codziennego. Czasem drobne zmiany, niewielkie działania wspomagające mogą znacznie ułatwić codzienność Twojemu dziecku i Tobie. Może się zdarzyć, że zalecona zostanie terapia integracji sensorycznej, czyli praca dziecka z terapeutą w formie ukierunkowanych, indywidualnie dobranych ćwiczeń. Wdrożona terapia jest zawsze dobrana do potrzeb i preferencji Twojego dziecka. Terapia powinna być przyjemnością i zabawą, której nadrzędnym celem jest pomoc dziecku.
  W terapii integracji sensorycznej wykorzystuje się różne bodźce (między innymi dotykowe, słuchowe, smakowe), które dzięki właściwemu zastosowaniu zmieniają i doprowadzają do lepszej adaptacji układu nerwowego Twojego dziecka do sytuacji życia codziennego, które są dla niego niekomfortowe czy wręcz niemożliwe do zniesienia.

  W naszym ośrodku, w przystosowanej do tego celu sali, Państwa dzieckiem zajmie się doświadczona terapeutka - Małgorzata Stęchły.

  Dalsze informacje i zapisy pod numerem: 508 552 211

  Zapraszamy.

   
 • Diagnozowanie FASD za pomocą "Kwestionariusza Waszyngtońskiego"

  Diagnozowanie chorób i zaburzeń jest szalenie złożonym zagadnieniem. Ten sam objaw może być symptomem wielu różnych chorób; ta sama choroba potrafi dawać różne objawy, lub przebiegać zupełnie bezobjawowo. Czasami zdarza się, że dwóch różnych specjalistów z porównywalną wiedzą i doświadczeniem nie zgadza się co do diagnozy u danego pacjenta – każdy z nich, działając w swojej najlepszej wierze, uważa, że pacjentowi dolega co innego. W przypadku zaburzeń rozwojowych sytuacja potrafi się skomplikować jeszcze bardziej. Objawy te nie zawsze są obserwowalne gołym okiem, często też nie można ich poddać testowi laboratoryjnemu który da jednoznaczne wyniki. Czy pacjent ma wysypkę, obrzęk, czy wyniki badań krwi są w normie? Kompetentny lekarz jest w stanie jednoznacznie określić odpowiedzi na te pytania. Jednak kiedy pytamy o to, czy dziecko ma cechy dysmorfii FAS albo zaburzenia sensomotoryczne, pojawiają się kontrowersje. A może dziecko ma po prostu taką urodę? Może jest po prostu niezgrabne?

  Niewłaściwie postawiona diagnoza może mieć wieloletnie konsekwencje dla pacjenta. Z jednej strony pacjent, u którego niepoprawnie zostanie stwierdzone zaburzenie, którego on wcale nie ma (tzw. „błąd pierwszego rodzaju”) może być niepotrzebnie stygmatyzowany oraz poddawany nieskutecznym i nieużytecznym interwencjom. Z drugiej strony, pacjent u którego zaburzenie na które cierpi nie zostanie poprawnie rozpoznane (tzw. „błąd drugiego rodzaju”), nie otrzyma pomocy której potrzebuje, zaś jego stan nie ulegnie poprawie.

  Aby uniknąć błędów związanych z subiektywnie postawioną diagnozą, specjaliści tworzą testy diagnostyczne. Konstruując taki test należy oprzeć się na sprawdzonej teorii naukowej, wybrać elementy kluczowe dla postawienia diagnozy danego zaburzenia, a następnie opracować skalę za pomocą której testujący będzie dokonywał oceny. Zaprojektowanie testu to jednak dopiero połowa sukcesu. Następnie test musi być wystandaryzowany, znormalizowany dla populacji (nie powinno się używać norm opracowanych dla dzieci amerykańskich czy chińskich w odniesieniu do dzieci polskich – w różnych populacjach „normalne” wartości wzrostu, wagi, czy szerokości szpar powiekowych mogą być zupełnie inne) oraz zwalidowany pod kątem trafności (każdy test coś mierzy, pytanie jednak, czy rzeczywiście mierzy to, co powinien mierzyć). Walidacja polega najczęściej na przebadaniu testem dużej grupy osób zarówno chorych, jak i zdrowych (grupa kontrolna) i sprawdzeniu, czy wniosku wysuwane na podstawie testu są prawidłowe. Dopiero takie narzędzie możemy nazwać rzetelnym i zastosować je w diagnostyce.

  Użycie sprawdzonego testu diagnostycznego minimalizuje subiektywizm i rozbieżności w diagnozie w przypadku użycia go przez różnych specjalistów. Dwóch diagnostów przeszkolonych z użycia tego samego testu powinno być w stanie postawić niezależnie od siebie taką samą diagnozę. Zwiększa to pewność postawienia trafnej diagnozy i podjęcia skutecznych działań, poprawia też wzajemne zrozumienie pomiędzy różnymi specjalistami.
  W przypadku FASD, obecnie jedynym zwalidowanym na polskim gruncie testem jest czterocyfrowy kwestionariusz diagnostyczny (tzw. „Kwestionariusz Waszyngtoński” opracowany przez prof. Susan Astley z Uniwersytetu Waszyngtońskiego). Przy pomocy tego kwestionariusza diagnosta ocenia rozwój dziecka na czterech wymiarach:
  • Opóźnienie wzrostu
  • Charakterystyczne dla FAS cechy dysmorfii twarzy – wąskie szpary powiekowe, spłaszczona rynienka podnosowa.
  • Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
  • Prenatalna ekspozycja na alkohol.

  Każdy z tych wymiarów jest oceniany na skali od 1 (całkowity brak) do 4 (pełne natężenie). W efekcie daje to 4-cyfrowy kod diagnostyczny, np. 1111 (brak jakichkolwiek objawów FAS), 4444 (pełnoobjawowy FAS), ale też wiele kodów pośrednich pomiędzy 1111 a 4444 – łącznie aż 256 możliwych kombinacji. Te wszystkie kombinacje są pogrupowane w 22 możliwe kategorie należące do spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu (FASD), co pozwala na precyzyjne i obiektywne określenie problemu z jakim zmaga się pacjent. Uzyskana w ten sposób diagnoza pozwala na skuteczną pomoc i terapię, dostosowaną do rzeczywistego problemu.

  Podsumowania diagnostycznego dokonano zgodnie z wytycznymi prof. S. Astley (zawarte są one w podręczniku wydanym przez Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle - FAS Diagnostic and Prevention Network – link do oryginału: https://depts.washington.edu/fasdpn/pdfs/guide2004.pdf). Polska wersja podręcznika zatytułowana "Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych" wydana została w r. 2010 pod red. prof. Małgorzaty Janas-Kozik i dr Małgorzaty Kleckiej jest dostępna w Ośrodku Fastryga.
   

  Jesteś zainteresowany/zainteresowana diagnozą FASD? Ośrodek Fastryga oferuje kompleksową diagnostykę poalkoholowych zaburzeń płodu.
  http://www.osrodekfastryga.pl/oferta/diagnostyka

  Chcesz nauczyć się jak korzystać z kwestionariusza waszyngtońskiego w swojej praktyce diagnostycznej? Zapraszamy na szkolenie!
  http://fas.org.pl/co-robimy/szkolenia-konferencje/4ckd

  Zainteresowanych naukowymi podstawami Kwestionariusza Waszyngtońskiego zachęcamy do lektury artykułu w Psychiatrii Polskiej:
  „Walidacja polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do Oceny Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych.” Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik, Ireneusz Jelonek, Andrzej Siwiec, Janusz K. Rybakowski, Psychiatria Polska 2017; 51(2): 335–347.
  http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Klecka_PsychiatrPolOnlineFirstNr46.pdf
   
   
   
   
 • Zakończenie kursu Fastryga 2017

   
  W sobotę zakończyliśmy kolejną edycję naszego flagowego programu „Fastryga”. I chociaż kurs ten organizowany jest już od dobrych kilkunastu lat, to jednak za sprawą naszych uczestników każda jego edycja jest wyjątkowa. Nawet jeśli program jest ten sam – choć stale go ulepszamy i aktualizujemy – to jednak niepowtarzalna mieszanka osobowości uczestników i dynamika ich relacji z prowadzącymi i samymi samą sprawia, że każda „Fastryga” jest inna.

  Kurs „Fastryga” to 9 dwudniowych zjazdów oraz praktyki na letnich warsztatach terapeutycznych organizowanych pod tą samą nazwą, na których uczestnicy mają szansę przetestować zdobyte umiejętności oraz wiedzę w pracy z dziećmi dotkniętymi różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi, oraz ich rodzicami lub opiekunami. Absolwenci kursu zdobywają aktualną wiedzę o FASD oraz jego diagnostyce, a także innych zaburzeniach rozwojowych oraz zaburzeniach więzi. Uczą się podstaw neurofizjologii, integracji sensorycznej, prowadzenia warsztatów edukacyjnych, a także pracy z grupą. Uczymy całościowego spojrzenia na problem, wychodząc od spojrzenia neurofizjologicznego, przez psychologię dziecka, aż po szeroki kontekst obejmujący środowisko dziecka oraz pełną historię jego życia.

  Choć w trakcie zaledwie kilku zjazdów nie sposób omówić szczegółowo wszystkich poruszanych tematów, z których każdy zasługuje na odrębny przedmiot na studiach (jedna z uczestniczek kursu przyznała, że Fastryga to „zaledwie wierzchołek góry lodowej, uchyla nam się różnych drzwi i pokazuje co za nimi jest, co sprawia, że interesujemy się tematem i kontynuujemy studiowanie go samodzielnie”), to jednak według naszych Fastrygantów efektem jest nadanie konkretnej struktury pracy z dzieckiem. „Otrzymujemy konkretne narzędzia które pomagają nam zarówno zdiagnozować problem, jak i pomóc. Już sama diagnoza ma wielką wartość, sprawia bowiem, że problem jest realny, obiektywny, a nie tylko teoretyczny, zaś w przypadku realnego problemu można podjąć realne działania.”, powiedziała po zakończeniu kursu inna uczestniczka.

  Uczestnicy ubiegłorocznej edycji wywodzą się z różnych środowisk mających styczność z dziećmi dotkniętymi FASD lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. Byli wśród nich pracownicy ośrodków pomocy społecznej, także na kierowniczych stanowiskach, pracownicy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, ale także rodzice wychowujący dzieci z FAS w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych i pragnący pogłębić swoją wiedzę na temat tych zaburzeń. Ta zróżnicowana grupa już teraz zapowiedziała, że zamierza kontynuować wzajemną współpracę i już 19 maja planują wspólnymi siłami zorganizować konferencję w Czechowicach-Dziedzicac.

  „To nie jest kurs który się kończy i odkłada na półkę”. Niektórzy z kursantów już teraz zapowiedzieli obecność na letnich warsztatach „Fastryga 2018” w charakterze wolontariuszy. „Czuję niedosyt. Mam głęboką potrzebę kontynuacji.” – usłyszeliśmy. A jeśli tak jest, to jesteśmy szalenie usatysfakcjonowani efektami naszego szkolenia. Cieszymy się z rozbudzonej ciekawości, jesteśmy dumni z ciężkiej pracy jaką wykonali nasi Fastryganci w ciągu ostatnich 9 miesięcy i życzymy im wszelkiego powodzenia w ich dalszych działaniach. Na pewno się jeszcze nie rozstajemy.
   

   
   
  Czy chcesz dołączyć do grona Fastrygantów - wykwalifikowanych specjalistow dysponujących szeroką wiedzą z zakresu FASD? Trwa obecnie rekrutacja na tegoroczną edycję naszego flagowego kursu. Kliknij w poniższy link, żeby dowiedzieć się więcej:
   
   
   
   

Udostępnij

Znajdź nas na...

Ostatnio na stronie...

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach