fastryganowy

PROGRAM FASTRYGA

Program FAStryga

Dzieci z zaburzeniami spowodowanymi prenatalną ekspozycją na alkohol prezentują różnorodność objawów sygnalizujących nieprawidłowości funkcjonowania układów odruchowych, motorycznych, sensorycznych a także związanych z dysfunkcjami psychicznymi.
Nieprawidłowości sensoryczne bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie emocjonalne dzieci z FASD. Osoby z FASD latami żyją w świecie specyficznego "sensorycznego niedosytu", nie uświadamiając sobie nawet, jak funkcjonuje normalny świat doznań. Z powodu braku opisanych i sprawdzonych narzędzi do diagnozy i terapii, odręczników uczących w jaki sposób diagnozować i leczyć/rehabilitować osoby z FASD, możemy opierać się na ogólnodostępnej wiedzy dotyczącej fizjologii mózgu, jegoplastyczności oraz postępowania w przypadku uszkodzeń, bo FASD można opisać jakominimalne uszkodzenia mózgu lub zespół psychoorganiczny. Wiedza ta uzupełniona o wieloletnie osobiste doświadczenia stanowi podstawę do rozwoju metody terapeutycznej pod nazwą FAStryga.
Podstawę procesu diagnostycznego (i ustalenia kierunku terapii) stanowi:
1) Wywiad
2) Badanie profilem neurorozwojowym
3) Wspomaganie funkcji metabolicznych.
4) Ocena kondycji psychicznej całej rodziny oraz odpowiednia interwencja.

1. Wywiad.

Wywiad jest bardzo obszerny i obejmuje dane z okresu prenatalnego oraz noworodkowego, szczegółowe informacje dotyczące rozwoju z pierwszego roku życia aż do stanu aktualnego. Ze względu na skomplikowaną i trudną sytuację społeczną dzieci z FASD (najczęściej znajdujących się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) przeprowadzanie wywiadu wymaga od badającego często umiejętności
psychoterapeutycznych oraz rozumienia systemowego.

2. Badanie profilem neurorozwojowym

Dzięki ocenie poprzez profil rozwojowy można oszacować funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (oun) w porównaniu z prawidłowym rozwojem. Profil  używany w programie FAStryga ma 12 poziomów funkcji neurologicznych. Cztery z nich oceniają funkcjonowanie zmysłów (widzenie, neurorozwojowesłyszenie, czucie: dotyku, proprioceptywne oraz równowagi), dwie oceniające funkcje motoryczne (motoryka duża i mała) a dwie skupiają się na rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka.
Ponieważ funkcjonowanie dziecka (rozwój) jest bezpośrednim następstwem tego, w jaki sposób mózg przyjmuje, przetwarza, gromadzi i wykorzystuje informacje płynące ze środowiska., to zaburzenie tego procesu będzie także upośledzać funkcje motoryczne. Z kolei słaba sprawność motoryczna, nieprawidłowa od ruchowość i słabe wykształcenie i integracja odruchów powoduje nieprawidłowości sensoryczne hamując rozwój i powodując błędne koło. Przerwać to błędne koło może prawidłowa stymulacja zmysłów oraz odruchów. Oparta jest ona o teorię plastyczności mózgu, czyli jego zdolność do przejmowania funkcji zaburzonych lub uszkodzonych obszarów, i umiejętność do reorganizacji budowy i działania w odpowiedzi na sygnały płynące ze środowiska. Mózg ma zdolność do wytwarzania nowych synaps (połączeń między neuronami), które otaczają martwe lub źle funkcjonujące obszary, a nawet sięgają do przeciwległej półkuli. Stymulacja zwiększa liczbę nowych połączeń w mózgu, a w miarę wzrostu poprawia funkcjonowanie i rozwój mózgu. Jest to nieustająca praca mózgu, który na szczęście nigdy nie przestaje rozwijać nowych połączeń między neuronami.
Wszystkie dzieci rozwijają potencjał rozwojowy w odpowiednim środowisku i przy odpowiedniej stymulacji. Ewaluacja, na podstawie której tworzy się program terapeutyczny, rozpoczyna się oceną  funkcji receptywnych (sensorycznych) dziecka:

1. Czucie

2.Słyszenie (rozumiane jako odbieranie i przetwarzanie bodźców drogą słuchową.

3. Widzenie (rozumiane jako odbieranie i przetwarzanie bodźców drogą wzrokową)

4. Motoryka duża i odruchowość.

5. Motoryka mała.

6. Rozwój mowy

7. Rozwój emocjonalny

8. Rozwój społeczny.

Umiejętności poznawcze (kognitywne) i społeczne (zachowanie).
Dziecko ze słabymi umiejętnościami przetwarzania informacji ma trudności z myśleniem, uczeniem się i rozumieniem świata zewnętrznego. Takie dzieci muszą żyć tu i teraz, gdyż dla niech nie istnieje wczoraj ani jutro jedynie „dziś".
Ośrodkowy układ nerwowy jest w stanie zmienić się jedynie pod wpływem specyficznej stymulacji, częstotliwości, intensywności i częstości stosowania nie rzadziej jak 3-5 dni w tygodniu. Stymulacja przypadkowa i zbyt rzadko stosowana jest bezowocna. Domowy program neurostymulacji to tylko część pracy terapeutycznej w rodzinie.
Większość dzieci z FASD jest także obciążona zaburzeniami rozwoju emocjonalnego wynikającymi z przeżycia odrzucenia i rozmaitych traum w najwcześniejszym okresie
rozwoju. Wyposażenie rodziców/opiekunów/wychowawców w wiedzę dotyczącą specyfiki emocjonalnego rozwoju takich dzieci jest niezwykle ważnym czynnikiem niejednokrotnie warunkującym powodzenie terapii. Wielu opiekunów (zwłaszcza matek zastępczych i adopcyjnych) przeżywa poczucie wypalenia i bezradności związane z nieskutecznością stosowanych wobec dzieci z FASD metod wychowawczych. Często nie zdają sobie sprawy z obciążeń i zaburzeń dziecka, czego skutkiem mogą być zbyt wygórowane wymagania (często wzmacniane przez szkołę) prowadzące do ponownego odrzucenia dziecka. Takim rodzinom potrzebne jest wsparcie psychoterapeutyczne np. w formie pracy grupowej lub terapia indywidualna nierzadko wsparta farmakologicznie.

3. Suplementacja i wspomaganie funkcji metabolicznych

W związku z uszkodzeniem układu odpornościowego i zaburzonego rozwoju odruchowego w okresie prenatalnym dzieci z FASD są częściej narażone na alergie.
Dowiedziono, że stosowanie diety bezglutenowej i bezmlecznej poprawia stan wielu pacjentów, mimo że nie cierpią oni na celiakię lub alergie pokarmowe (na gluten i kazeinę.)

W związku z częstymi zaburzeniami trawienia u dzieci z FASD często poprawę przynosi dieta bezglutenowa i bezmleczna. (GFCF – gluten free, cazein free). Wiele osób (z obserwacji wynika, że dotyczy to także grupy dzieci z FASD) niekompletnie trawi te białka, które w postaci nierozbitych peptydów wchłaniają się w jelitach i przedostają do krwiobiegu zakłócając pracę układu nerwowego. Badacze sugerują, że peptydy te mając strukturę opiatów wywołują podobne reakcje organizmu jak przy zatruciu opioidowym.

Ostatnio na stronie...

 

Zapisz się na Fastrygowy Newsletter

Zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy informować Cię na bieżąco o naszych wydarzeniach i działaniach!

Fundacja Fastryga

ul. Rybnicka 28B

44-266 Świerklany 

 

KRS: 0000351830

NIP: 6462884108
REGON: 241544549

 

Numer konta:

Alior Bank 

09 2490 0005 0000 4530 1682 2921 PLN

Szukaj na stronie

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej o ciasteczkach